Kære kunde,

Når du bruger og handler hos Cleanair-maling.dk, så registrerer vi en række oplysninger om dig, som er omfattet af EU’s Personfordringspolitik (GDPR), som er gældende fra d. 25. maj 2018. Vi lever selvfølgelig op til de krav som der bliver stillet, og vil her forklare hvad det betyder for dig som kunde.

For at kunne give dig den bedst mulige oplevelse indsamler vi oplysninger om dig, og din færden på vores webshop. Den data vi indsamler kan opdeles i to kategorier: Data til forbedring af brugeroplevelsen og data til håndtering af ordrer og brugerkonti.

Data til forbedring af brugeroplevelsen:
Når du ser rundt på Cleanair-maling.dk, så registrerer vi oplysninger om din færden på webshoppen. Denne data bruger vi til hele tiden at monitorere og forbedre vores webshop så det bliver nemmere for dig at finde de produkter du søger. Vi bruger herunder cookies til at gemme dine varer i kurven og tilbyde dig relevante annoncer uden for vores webshop.

Den data vi indsamler deler vi med en række online-værktøjer såsom Google Analytics. Der er ingen af disse data som er direkte forbundet til hverken navn eller adresse, men vi skal oplyse at dataen teknisk kan identifiers vha. IP-adresse og ordre-identifikationsnummer.

Data til håndtering af ordrer og brugerkonti:
Når du opretter en kundekonto, eller foretager et køb hos Cleanair-maling.dk, så indsamler vi de oplysninger du selv oplyser os i forhold til navn, email og adresse, samt oplysninger om de varer du gerne vil købe. Disse data bruger vi til at fuldføre din ordre og sikre at dine varer bliver leveret.

Vi opbevarer data om dine køb på ubestemt tid, da vi meget gerne vil kunne hjælpe dig bedst muligt, hvis du senere skal have rådgivning til nye male-projekter. Desuden giver vi dig muligheden for altid at logge ind på din kundekonto og se hvilke produkter og farver du tidligere har købt, samt hvilke andre oplysninger vi har registreret om dig.

Når du betaler din ordre, så viderstiller vi dig til en sikker betalingsside hostet af ePay / Bambora. Dette er for at yde den bedste sikkerhed i forhold til dine betalings- og kortoplysninger. Cleanair-maling.dk gemmer eller håndterer således ingen følsomme informationer om dine betalingsmidler.

Efter du har gennemført dit køb så tilbyder vi dig at dele din oplevelse med andre via Trustpilot.dk og Google Kundeanmeldelser. I denne forbindelse deler vi dine købsoplysninger så det kan sikres at din anmeldelse kommer fra et reelt køb.

Alt data som Cleanair-maling.dk indsamler om dig bliver kun brugt til intern forbedring af vores webshop og varesortiment. Vi videresælger aldrig personrelateret data videre til 3. part.


Hvis du har spørgsmål til den data vi opbevarer og håndterer, eller ønsker at vi skal slette noget eller alt data vedrørende dig, så kontakt os på info@Cleanair-maling.dk, og vi vil være behjælpelige med dette inden for gældende lovgivning.

Cleanair-maling.dk’s Persondatapolitik i paragrafform:

1. Generelt
1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Cleanair-maling.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Cleanair-malings webshop, Cleanair-maling.dk ( “webshoppen”).
1.3 Cleanair-maling er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Cleanair-maling kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen.
2.1 Når du besøger webshoppen, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af webshoppen, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på webshoppen, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, informationer om din computer, samt din historik / færden på webshoppen.
2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og webshoppens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre webshoppen samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på webshoppen, per chat, e-mail eller telefon, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål, og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svindel.
2.2.2Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse.
2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.4 Når du opretter en brugerkonto på webshoppen, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os. Derudover indsamler vi oplysninger om din brug af Cleanair-maling.dk og hvilke fordele du benytter dig af, og evt. konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
2.4.1 Formålet er at kunne administrere din brugerkonto og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet af Cleanair-maling.dk som bruger, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring. Formålet er desuden at notere farver og produkter af tidligere køb for at kunne rådgive om fremtidige malerprojekter.
2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til e-mail markedsføring.
3. Modtagere af Personoplysninger
3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, Danske Fragtmænd eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke egen lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til en betroet producent eller distributør af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af webshoppen, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn, din e-mail og din ordre til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.
3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
3.3.1 kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2 kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
4. Dine rettigheder
4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@Cleanair-maling.dk, Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3 Retten til berigtigelse.
4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores webshop, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
4.4 Retten til sletning.
4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring.
4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6 Retten til dataportabilitet
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7 Retten til indsigelse.
4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke.
4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som kunde på webshoppen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@Cleanair-maling.dk
4.9 Retten til at klage.
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
5. Sletning af persondata.
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af webshoppen jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af webshoppen i 3 år.
5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på webshoppen jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav. Hvis du har oprettet en kundekonto hos Cleanair-maling.dk gemmes ordreoplysninger dog på ubestemt tid i forhold til at kunne yde servicen at huske produkter og farvekoder. Oplysninger slettes her ved lukning af konto til udgang af indeværende kalenderår, dog minimum 5 år.
5.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din kundekonto hos Cleanair-maling jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette såfremt du deaktiverer (suspenderer) din brugerkonto på vores webshop og ikke genaktiverer den indenfor de næste 3 år.
6. Sikkerhed
6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
7. Kontaktoplysninger.
7.1 Rockidan AS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via webshoppen.
7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Cleanair-maling

Rockidan AS
Lundsbjerg Industrivej 31
6200 Aabenraa

cvr: 21744301

Tlf. nr.: +45 74 61 33 66
E-mail: info@Cleanair-maling.dk

8. Ændringer i Persondatapolitikken
8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på webshoppen. Den aktuelle persondatapolitik kan også altid tilgås fra webshoppens footer.
8.2 Hvis du har tilmeldt dig som bruger på vores webshop, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
9. Versioner
9.1 Dette er version 1 af Cleanair-maling.dk’s persondatapolitik opdateret den 4 maj 2020.